REGULAMIN SKLEPU, ZASADY PRYWATNOŚCI ORAZ PRZEPIS NA CIASTECZKA

REGULAMIN SKLEPU, ZASADY PRYWATNOŚCI ORAZ PRZEPIS NA CIASTECZKA

Miło Cię widzieć! 

Zapewne spodziewasz się znaleźć tu kolejny nudny i opasły dokument, do którego przeczytania będziemy Cię przekonywać. Zwłaszcza fakt, że niniejszy serwis redagowany jest w głównej mierze przez prawników, budzi obawy co do czytelności naszego dzieła 🙂 Ufamy jednak, że tym razem będzie inaczej!

Poniższy dokument powstał przede wszystkim dlatego, że cenimy sobie Twoją prywatność. Chcemy poinformować Cię o tym jak zbieramy Twoje dane osobowe i co z nimi robimy. Przy okazji napisaliśmy też kilka słów o tajemniczych ale przydatnych zarówno dla Ciebie jak i dla nas, plikach cookies.

Jak już wiesz, nasza strona (którą dla porządku będziemy nazywać Serwisem) znajduje się pod adresem www.prawoalkoholowe.pl i przygotowana została po to by informować Cię o zmianach w szeroko rozumianym prawie alkoholowym oraz umożliwić Ci dostęp do oferowanych przez nas a potencjalnie pomocnych dla Ciebie produktów i usług.

Administratorem Serwisu będącym formalnie Administratorem Danych Osobowych a jednocześnie podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies jest spółka doradcza Bevlegal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 6b, 30-443 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000437267, posiadająca numery NIP 5170360622 oraz REGON 18090436. Spółka ta prowadzi też sprzedaż produktów elektronicznych, dostępnych w Sklepie. 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, prosimy o maila na adres naszej poczty elektronicznej: kontakt@prawoalkoholowe.pl 

Zachęcamy do lektury naszych najważniejszych zasad:

CZYM JEST SKLEP SERWISU PRAWOALKOHOLOWE.PL?

Dotychczasowe doświadczenia zmotywowały nas do przygotowania naszych usług w formie elektronicznych opracowań. Sklep służy zatem do zawierania umów pomiędzy nami, prowadzącymi elektroniczną sprzedaż usług oraz Wami, Kupującymi, którzy oferowane usługi możecie nabywać. 

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

Kupującym może być jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą (także jeśli ta nie wymaga rejestracji) lub działalność rolniczą. Sklep nie jest przeznaczony dla konsumentów, czyli osób fizycznych, dokonujących czynności prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z uwagi na omówiony powyżej charakter naszych usług oraz profil Kupującego, wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki. 


JAK KORZYSTAĆ Z NASZEGO SKLEPU?

Udostępniamy Ci możliwości założenia Konta w naszym Sklepie, pozwalającego na dokonywanie zakupów oraz korzystanie z innych, oferowanych usług. Rejestracja takiego Konta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego Konta w Witrynie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://sklep.prawoalkoholowe.pl/moje-konto zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie poprzez wciśnięcie ikony Stwórz konto.

Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w naszym Sklepie, zapoznaj się proszę z treścią poniższymi regulacjami.   

Posiadając Konto w Sklepie, możesz się zalogować podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło (jeśli zapomnisz hasła możesz skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej wykorzystany podczas rejestracji).

Naturalnie w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz usunąć swoje Konto w Sklepie. W wyniku usunięcia Konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania indywidualnego Konta w Sklepie. W tym celu usunięcia indywidualnego konta w Witrynie, wyślij do nas żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prawoalkoholowe.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.


CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ?

Do korzystania z usług oferowanych w naszym Sklepie oraz przeglądania treści, składania zamówień i korzystania z indywidualnego Konta, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

 • Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock:
  1. Mozilla Firefox
  2. Opera
  3. Google Chrome
  4. Internet Explorer
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

NASZA WIELKA PROŚBA

 • korzystaj proszę z naszego Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
 • nie naruszaj przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub naszych interesów lub praw osób trzecich i przestrzegaj koniecznie dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego
 • postaraj się dochować należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu do Konta w Sklepie, jak i zachowania ich poufności – nie ponosimy odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Witrynie osobom trzecim.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych kilku, prostych zasad będziemy mogli wypowiedzieć Ci umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego Konta w Sklepie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, które prześlemy Ci na adres poczty elektronicznej wskazany w Witrynie.


JAK SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA?

Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie możesz składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych 🙂 Wszystkie produkty wymagają personalizacji a niekiedy aktualizacji (gdy zmiany prawa będą następować akurat w okresie zakupu) – zostaną Ci zatem dostarczone możliwie prędko, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia. 

Przyjmujemy zamówienia za pośrednictwem Sklepu w taki sposób, że przeglądając zawartość Witryny, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodajesz go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do kasy.

Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, możesz dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku przejdź do kasy i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.

W formularzu zamówienia musisz wskazać imię i nazwisko (opcjonalnie firmę i numer NIP), numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, oraz swoje dane adresowe.

Po złożeniu zamówienia, otrzymasz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, zachowujemy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia o czym niezwłocznie Cię poinformujemy. 


NASZE CENY

Jak już pisaliśmy wcześniej, z uwagi na charakter naszych produktów oraz profil Klientów, wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich w stawkach netto i wymagają doliczenia podatku VAT w obowiązującej wysokości. Cena podana przy każdym produkcie, jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie, wprowadzania do Sklepu nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.Oczywiście zmiany cen produktów w Sklepie, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.


JAK MOŻNA PŁACIĆ ZA PRODUKTY W SKLEPIE?

Płatności za zamówione produkty można dokonywać wyłącznie bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:

  1. bezpośredni przelew na nasz rachunek,
  2. autoryzację płatności w systemie PayPal

Do wszystkich transakcji zawartych w Sklepie, wystawiana jest faktura VAT, dostarczana do Kupującego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę. 


JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS GROMADZONE?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku udostępniać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak tego nie zrobisz, możemy mieć problem z zapewnieniem Ci odpowiedniej jakości naszych usług czy odpowiedzią na Twoje pytanie. Z pewnością jednak nie będziemy mogli dostarczyć Ci naszych produktów i usług.

Dane osobowe które przetwarzamy, pochodzą z różnych źródeł. Są to zarówno dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników Serwisu jak i dane osobowe, które gromadzimy automatycznie. Zbieramy dane zarówno online, w niniejszym Serwisie oraz w innych, należących do nas stronach internetowych a także poza siecią internet, poprzez organizowanie kampanii marketingowych czy konkursów.

Dla codziennego przeglądania zasobów naszej strony, nie musisz podawać nam żadnych danych. W pewnych sytuacjach, takich jak wysłanie zapytania, zamówienie alertu prawnego czy innej usługi, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych.


SPOSOBY GROMADZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio.

Gromadzimy informacje o tym w jaki sposób korzystasz z naszych usług i produktów, takich jak interesujące Cię treści, częstotliwość i czas Twojej aktywności w serwisie. Gromadzimy również dane osobowe (imię i adres email) niezbędne przy subskrypcji naszego Alertu Prawnego oraz przy rejestracji w naszym sklepie internetowym. W ten sposób możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub dane karty kredytowej.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.

Otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami online. Na przykład używamy plików cookie (o czym przeczytasz jeszcze w dalszej części). Dane osobowe są również gromadzone podczas Twojego wyszukiwania, zakupu produktów i usług oraz procesu obsługi klienta. W serwisie możemy również używać narzędzi programowych do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasu reakcji strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod używanych do przeglądania strony. Gromadzimy też dane pochodzące od naszych partnerów zewnętrznych oraz platform zewnętrznych, w takich jak serwis społecznościowy Facebook.


W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Wiedz, że gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w konkretnych celach.

W celu odpowiedzi na Twoją wiadomość

Kontaktując się z nami za pomocą poczty email, co oczywiste, przekazujesz nam jednocześnie swój adres e-mail. Jest to dobrowolne ale z przyczyn technicznych konieczne abyś mógł nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane jedynie w celu kontaktu z Tobą. Przyjmujemy, że zgodziłeś się na to inicjując samemu kontakt. Po zakończeniu naszego kontaktu będziemy jednak archiwizować naszą korespondencję na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości. Masz oczywiście prawo do domagania się w każdej chwili przedstawienia historii naszej korespondencji, jak również domagać się jej usunięcia. Odmówimy Ci wyłącznie jesli jej dalsza archiwizacja jest uzasadniona i oparta na odrębnych przepisach prawa.

W celu dostarczenia Ci naszego Alertu Prawnego

Jeśli chcesz zamówić subskrypcję naszego Alertu Prawnego, musisz przekazać nam oczywiście swój adres e-mail oraz imię.  Także w tym przypadku, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne.

Dane przekazane podczas zamówienia subskrypcji naszego Alertu Prawnego będą służyły do przekazywania Ci Alertu Prawnego (w formie nieregularnego biuletynu), oraz informowania Cię w inny sposób o zmianach w prawie, ważnych dla Ciebie terminach oraz przydatnych usługach.

Dane będą przetwarzane przez cały czas trwania subskrypcji. Po rezygnacji z otrzymywania Alertu Prawnego (wypisaniu się z subskrypcji) Twoje dane zostaną skasowane. W każdej chwili możesz też sprostować swoje dane.

W celu realizacji zamówionej usługi lub produktu

Składając zamówienie poprzez wiadomość email lub kupując produkt w naszym sklepie internetowym, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zarówno osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego), musisz też podać nazwę Twojego przedsiębiorstwa, adres jego siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej między nami umowy a w przypadku faktur, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie masz możliwości zmiany danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.


KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE DANE?

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów oraz podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Są to:

 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – usługi Google, w tym usługi Google Analytics, seriwsu YouTube oraz poczty e-mail.
 2. Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA – serwis społecznościowy Facebook.
 3. BrainSHARE IT sp. z o.o. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków – system do fakturowania SaldeoSMART, w którym przetwarzamy są Twoje dane na potrzeby wystawienia faktury.
 4. Smart Office Solutions sp. z o.o., ul. Smolki 8/2 30-513 Kraków – nasze biuro rachunkowe.
 5. FreshMail Sp. z o.o. al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków – w tym systemie przetwarzamy Twoje dane jeśli zamówisz u nas subskrypcję Alertu Prawnego.

Z uwagi na korzystanie z usług Google i Facebook, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych  i przechowywaniem na amerykańskich serwerach.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane będziemy przechowywać przez możliwie najkrótszy czas, tak długo jednak, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane 🙂 Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko, możemy je także zachować na później choćby po to by umożliwić Ci wzięcie udziału w promocjach lojalnościowych.


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Pamiętaj, że dzięki wprowadzeniu przepisów RODO, przysługuje Ci wiele praw związanych z ochroną Twoich danych. Są to:

 • prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych osobowych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

CIASTECZKA!

Jedną z podstawowych myśli towarzyszących piszącemu taki regulamin jest to o sens tworzenia poważnych zapisów które nikogo nie interesują. Czy ktoś czyta to wnikliwie od deski do deski czy też ewentualnie sięga jedynie do interesujących go zagadnień? Nie ma wątpliwości, że najbardziej sztampową częścią obowiązków informacyjnych jest „polityka plików cookies” i tej nie czyta już raczej nikt. Jeśli jesteś tą wyjątkową osobą, która postanowiła jednak przeczytać obiecany „przepis na ciasteczka” to należy Ci się nagroda 😀 

Ciasteczka z młóta browarnianego

Składniki:

 • ¾ szklanki wysuszonego młóta
 • 2 garści mieszanki bakalii z ziarnami słonecznika oraz dyni
 • pół garści posiekanych orzechów np. włoskich lub laskowych
 • łyżeczka przyprawy korzennej do piernika
 • małe, słodkie jabłko lub gruszka
 • 2 banany
 • 4 kostki czekolady gorzkiej lub deserowej

Banany rozgnieść widelcem na papkę, jabłko zetrzeć na tarce i odsączyć sok, wymieszać składniki. Posiekać orzechy, bakalie i czekoladę. Do masy powstałej z owoców dodać stopniowo młóto (w naszych ciasteczkach najpierw zmieliliśmy młóto w blenderze) oraz pozostałe „suche” składniki, dokładnie mieszając. Powinna powstać lepka, gęsta masa z której da się uformować kulki wielkości orzecha włoskiego. Nagrzej piekarnik do 180 stopni i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Za pomocą mokrej łyżki lub w palcach formuj kulki, które po ułożeniu na blaszce rozgnieć delikatnie łyżeczką, tak by powstały grube placuszki. Piecz od 30 do 40 min.

(przepis pochodzi ze strony birofilia.org – autor regulaminu potwierdza smakowitość ciasteczek ale za wszelkie straty poniesione w czasie ich produkcji nie odpowiada)

No dobrze… przywróćmy trochę powagi 🙂

Jeśli chodzi o pliki cookies to musisz wiedzieć, że zbieramy automatycznie jedynie tylko te dane, które zawarte są w plikach cookies.

Pliki cookies (czyli tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu są zazwyczaj plikami tekstowymi, które zawierają nazwę naszego Serwisu, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis głównie dla Twojej wygody i służą przede wszystkim dostosowaniu zawartości serwisu do Twoich osobistych preferencji. Ciasteczka w szczególności pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie odpowiednio wyświetlić Ci naszą stronę internetową, dostosowaną już do Twoich indywidualnych potrzeb, utrzymać sesję jeśli będziesz korzystać z opcji logowania oraz tworzyć statystyki, które pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu.

Podczas pierwszej wizyty na stronie zobaczysz zapewne informację o stosowaniu plików cookies. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (czyli Twoja przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W każdym czasie możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pamiętaj jednak proszę, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszego Serwisu oraz wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Powinieneś też wiedzieć, że w wirtualnym świecie istnieją różne rodzaje ciasteczek. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania naszego Serwisu, w szczególności do obsługi składanych przez Ciebie zamówień. Cookies podmiotów trzecich, to pliki, które nie pochodzą od nas a od innych stron i aplikacji internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów o których wspominaliśmy Ci powyżej.

Jeśli nie chcesz, aby wyszukiwarka lub serwisy społecznościowe przypisywały dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w naszym Serwisie. do Twojego profilu, to musisz wylogować się z nich prze wejściem do naszego Serwisu.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Tworzymy nasze publikacje i produkty, aby ułatwić Ci wyszukiwanie informacji prawnych, potrzebnych w Twoim biznesie.  Mimo, że prezentujemy odpowiedzi na wiele pytań oraz praktyczne rozwiązania problemów, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Odpowiedzi zamieszczone w serwisie mają siłą rzeczy charakter ogólny i abstrakcyjny. Powinny być jedynie wskazówką dla czytelnika. Rzetelna odpowiedź na pytanie prawne wymaga bowiem zawsze dokładnej analizy konkretnego przypadku. Nasze odpowiedzi nie stanowią zatem opinii albo porady prawnej. Rady, które udostępniamy powinny być przed wprowadzeniem w życie, szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konsultowane indywidualnie z odpowiednim specjalistą. Contares Legal Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przez zastosowanie publikowanych w Serwisie porad.

Dotarłeś aż tutaj? Gratulacje! 🙂

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości napisz do nas na adres: konktakt@prawoalkoholowe.pl. Będziemy aktualizować niniejszą politykę prywatności gdy będzie to konieczne. Jeśli tak się stanie zostaniesz o tym oczywiście poinformowany